×

Lisää suoritus

Et ole jäsenenä missään tiimissä.

×

Ota yhteyttä ylläpitoon

Kirjoita tähän viestisi. Mikäli lähetät tukipyyntöä tai vikailmoitusta, muista AINA liittää mukaan tarkka www-osoite sivusta, jota asia koskee ja kuvaile tilanne mahdollisimman yksityiskohtaisesti.
×

Kuntosarja

Tiimit

Tiimit laskevassa järjestyksessä yhteenlaskettujen askelten mukaan.

Mikä on Kuntosarja?


Kuntosarjan voittaja 2018: Hyrian Sypäkät

Haluatko innostaa itseäsi ottamaan päivässä enemmän askeleita pienellä kilpailulla? Kuntosarja on suunnattu tiimiläisille, joille vähintään 8 500 askeleen kerääminen päivittäin sopii tavoitteeksi. 

Mitä tehdään?

Kokoa tiimi oman koulutuksen järjestäjän henkilöstöstä. Tiimissä voi minimissään olla neljä jäsentä ja enimmillään kymmenen jäsentä. Tiimien suorituksia mitataan keskiarvoina ja prosentteina, joten erikokoiset tiimit ovat vertailukelpoisia keskenään.

Kuntosarjassa kerätään kaikki päivittäiset askeleet talteen! Kuntosarjassa tavoitellaan terveysliikunnan suosituksen mukaista määrää askeleita päivässä! Jos kerrytät askeleita vähintään 10 000 päivässä, niin saat jo paljon terveyshyötyjä askeleistasi. Kuntosarjassa vähimmäistavoite on 8 500 askelta/päivässä. Viikossa askeleita tulisi kerätä siis vähintään 51 000. Askeltavoitteessa on huomioitu yhden lepo/sairauspäivän vara.

Henkilökohtainen tavoite täyttyy 51 000 askeleella viikossa. Tiimin tavoite täyttyy, kun vähintään kaksi kolmasosaa tiimiläisistä saavuttaa viikoittaisen tavoitteen. Hymynaamat kannustavat sekä tiimiläisiä että tiimejä, kun tavoitteet tulevat saavutettua!

Kilpa on samalla käynnissä! Kuntosarjassa palkitaan kolme eniten askeleita kerännyttä tiimiä. Lisäksi voittajajoukkue saa vuoden ajaksi vitriiniinsä komean kiertopalkinnon.

Vähintään 8 500 askeleella aktiivisuutta jokaiseen päivään!

Tiimien TOP 3 viikoittain

Tiimien top 3 viikoittain laskevassa järjestyksessä yhteenlaskettujen askelten mukaan.

Viikko 38

Viikko 37